TIR

Serbia Zijin Copper Ogranak TIR

Topionica i rafinacija bakra imaju funkciju dalje obrade rude, odnosno koncentrata isporučenog od strane RBB-a i RBM-a, tako da se svi rudni resursi, nakon flotiranja,  transportuju do postrojenja TIR-a, gde se dodatnim procesima dolazi do finalnog proizvoda.

Topionica i rafinacija od 2015. godine raspolažu najsavremenijim postrojenjima za topljenje koncentrata bakra i proizvodnju sumporne kiseline. Postrojenja su dizajnirana za postizanje maksimalno bezbednih uslova rada i proizvodnje, te je njihov efekat prvenstveno ekološki. Istovremeno, predstavljaju i značajna tehnološka i ekonomska poboljšanja, što troškove prerade koncentrata bakra čini konkurentnim i uporedivim sa drugim metalurškim postrojenjima u svetu.

Po završetku Projekta tehničke rekonstrukcije, proširenja i izgradnje metalurških postrojenja, u topionici će godišnje moći da se proizvodi 180 hiljada tona katodnog bakra i tri do pet tona zlata.

Postrojenja imaju sledeće karakteristike:

 • Godišnji kapacitet prerade koncentrata bakra iznosi 400.000 tona
 • Kontinuirana prerada koncentrata čiji je kvalitet min. 20% bakra
 • Iskorišćenje na bakru iznosi 98,5%, a na sumporu 98%

 

Delovi Topionice i rafinacije bakra Bor su:

 • Topionica
 • Elektroliza
 • Fabrika sumporne kiseline
 • Transport
 • Energana
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Pripadamo velikoj porodici Zijin koja se rudarstvom i metalurgijom bavi
od 1993. godine

ZIJIN MINING