Serbia Zijin Copper je posvećen smanjenju nepovoljnog uticaja na životnu sredinu kako bismo sačuvali dragocene resurse i zadržali dozvolu za rad. Kroz inovativnu tehnologiju i obrazovanje štedimo energiju i čuvamo životnu sredinu. Ulažemo u istraživanje i razvoj različitih tehnologija i primenjujemo standardizovane procedure upravljanja.

Dobru praksu neprestane brige o bezbednosti, zdravlju na radu i ekologiji Zijin je iz „matice“ preneo u sve podružnice širom sveta, pa su i u Boru i Majdanpeku još 2020. godine uspostavljena načela i principi očuvanja i poboljšanja radne i životne sredine.

Učinjeni su veliki napori u oblasti zaštite životne sredine i celokupna ekološka situacija danas je znatno bolja. Ojačane su i sanirane brane na flotacijskim jalovištima svih rudnika i postignuti izvanredni rezultati pri rešavanju problema sa prašinom, čvrstim otpadom, dimnim gasovima, bukom itd. Za nešto manje od dve i po godine zasađeno je više od 112.600 sadnica, ozelenjeno 475.000 kvadratnih metara i propisno zbrinuto 21.024 tone običnog i 678,3 tone opasnog otpada. Godine 2020. zasađeno je više od 19.300 sadnica, ozelenjeno 239.000 kvadratnih metara i zbrinuto 332,5 tona opasnog i 8.746,4 tone neopasnog otpada. Godine 2021. u planu je da se ozeleni dodatnih 250.000 kvadrata i otpremi sav otpad koji nastaje prilikom rušenja ili pripremnih radova na novim infrastrukturnim lokacijama.

U upravljanje životnom sredinom i ekološku obnovu Serbia Zijin Copper dosad je uložila 126 miliona dolara. Veliki deo tog novca investiran je u rekultivaciju degradiranih rudarskih površina i sanaciju istorijskog nasleđa.

Kompanija radi na unapređenju stanja flotacijskih brana jalovišta, gde ozelenjavanjem delova izloženih direktnom uticaju vetra i voda nastoji da stabilizuje prašinu i da uticaj agenasa na životnu sredinu i okolna sela svede na minimum.

Plan proizvodnje i izgradnje u narednih 2 + 3 + 5 godina, odnosno dokument o desetogodišnjem razvoju Kompanije uključuje investicije u oblast zaštite životne sredine, a najveća će biti realizovana u topionici. Biće izgrađeni ekološki agregati za sakupljanje i prečišćavanje dimnih gasova, sistem za odsumporavanje, novi konvertori i nove anodne peći, a sve to kako bi kvalitet vazduha u Boru bio u potpunosti poboljšan. Novi investicioni plan biće sačinjen po standardima Evropske unije.