Serbia Zijin Copper je posvećen smanjenju nepovoljnog uticaja na životnu sredinu kako bismo sačuvali dragocene resurse i zadržali dozvolu za rad. Kroz inovativnu tehnologiju i obrazovanje štedimo energiju i čuvamo životnu sredinu. Ulažemo u istraživanje i razvoj različitih tehnologija i primenjujemo standardizovane procedure upravljanja.

Dobru praksu neprestane brige o bezbednosti, zdravlju na radu i ekologiji Zijin je iz „matice“ preneo u sve podružnice širom sveta, pa su i u Boru i Majdanpeku još 2020. godine uspostavljena načela i principi očuvanja i poboljšanja radne i životne sredine.

Učinjeni su veliki napori u oblasti zaštite životne sredine i celokupna ekološka situacija danas je znatno bolja. Ojačane su i sanirane brane na flotacijskim jalovištima svih rudnika i postignuti izvanredni rezultati pri rešavanju problema sa prašinom, čvrstim otpadom, dimnim gasovima, bukom itd.

U nastojanju da se izgrade zeleni rudnici i postigne sklad između razvoja rudnika i zaštite životne sredine, ozelenjeno je preko tri miliona kvadrata površine i posađeno bezmalo pola miliona sadnica. Propisno je odloženo oko 50 hiljada tona čvrstog i oko 2.100 tona opasnog otpada.

U upravljanje životnom sredinom i ekološku obnovu Serbia Zijin Copper dosad je uložila 219 miliona dolara. Veliki deo tog novca investiran je u rekultivaciju degradiranih rudarskih površina i sanaciju istorijskog nasleđa.

Kompanija radi na unapređenju stanja flotacijskih brana jalovišta, gde ozelenjavanjem delova izloženih direktnom uticaju vetra i voda nastoji da stabilizuje prašinu i da uticaj agenasa na životnu sredinu i okolna sela svede na minimum.

U Projekat tehničke rekonstrukcije, proširenja i izgradnje metalurških postrojenja u Boru investirano je 320 miliona dolara, od čega je samo u sisteme za zaštitu životne sredine uloženo 100 miliona dolara. Rekonstruisana topionica sada umesto mazuta, uglja i drugih visokozagađujućih goriva koristi čist prirodni gas, pa i koncentracija praškastih materija ne prelaziti pet miligrama po normalnom metru kubnom, što je u skladu sa ekološkim standardima Evropske unije.

Cilj Serbia Zijin Copper je prilagođavanje metalurgije zahtevima koji se odnose na čistoću, nisku emisiju ugljenika i zaštitu životne sredine. Kompanija je 2021. godine samo u izgradnju sistema za prečišćavanje dimnih gasova investirala 30 miliona dolara. Postrojenje za odsumporavanje se odmah pokazalo kao izuzetno efikasno, pa je već te godine emisija sumpor-dioksida smanjena za preko 90 procenata.
Čista tehnologija donela je ono što je građanima Bora nedostajalo decenijama – kvalitetniji vazduh i bolje uslove rada.