U Serbia Zijin Copper smo posvećeni odgovornom upravljanju našim rudnicima. Prioritet nam je održavanje skladnih odnosa sa lokalnom zajednicom, uz istovremeno smanjenje uticaja na  životnu sredinu. Podržavajući našu posvećenost odgovornosti, štitimo svoju dozvolu za rad tako da možemo nastaviti sa stvaranjem bogatstva za naše zaposlene, zajednicu naših domaćina i akcionare. Dakle, odgovorno rudarstvo je poslovni imperativ i temelj poslovanja Serbia Zijin Copper.

Obavezujemo se da ćemo razvijati ne samo rudnike, već i lokalnu zajednicu u kojoj poslujemo. Deljenjem bogatstva koje stvaramo sa lokalnom zajednicom i izgradnjom harmoničnih odnosa, održavamo dugoročno poslovanje.

Serbia Zijin Copper nastoji da poboljša lokalne društveno-ekonomske uslove kroz zapošljavanje, obuku i podršku obrazovanju i infrastrukturi. Kompanija poštuje lokalno nasleđe i kulturu i posvećeni smo međunarodnim standardima ljudskih prava svuda gde poslujemo. Nastojimo da uspostavimo dugoročne, održive i uzajamno korisne odnose sa lokalnom zajednicom u kojoj poslujemo.

Doprinos

Držeći do stava da harmonija rađa bogatstvo, te da je zato važno da se kompanija, njeni ljudi i lokalna zajednica razvijaju zajedno, Serbia Zijin Copper posvećuje veliku pažnju održivom razvoju okoline u kojoj posluje. Veruje u izgradnju dobrih odnosa zasnovanih na dijalogu i uzajamnom poverenju i u kontaktu sa lokalnom zajednicom nastoji da identifikuje njene potrebe i probleme. U svetlu održive i konstruktivne saradnje, Kompanija je prošle godine aktivno pomagala razvoj lokalnih zajednica na čijim teritorijama posluje, i za poboljšanje zdravstvenih uslova, saobraćajne infrastrukture, kulture, obrazovanja, tradicionalne umetnosti i zabavnih sadržaja za decu izdvojila preko 150.000 američkih dolara.

Kako bi pomogla Srbiji u borbi protiv pandemije Kompanija je, zajedno sa Serbia Zijin Mining, relevantnim republičkim institucijama i ustanovama donirala medicinsku opremu i zaštitni materijal, kao i laboratoriju za testiranje virusa pod nazivom “Vatreno oko” u Nišu. Ukupna vrednost ove donacije dostigla je skoro milion dolara.

Na kraju juna 2021. godine Kompanija je imala ukupno 5.715 radnika, a od te brojke 97 odsto su srpski državljani. Od decembra 2018. godine ukupan broj zaposlenih povećan je za 1.518 novih radnika.

U prvoj polovini 2021. godine prosečni mesečni neto prihodi zaposlenih iznosili su 98.774 dinara.  U odnosu na 2020. godinu to je 7,8% više, dok je u odnosu na 2019. prosečni neto prihod radnika sada veći 19,3 odsto. Poređenjem sa 2018. prosečna plata u 2021. godini veća je 48,64 procenata.  U odnosu na prosečne neto plate koje se isplaćuju u Srbiji, zaposleni u Kompaniji primaju 54 odsto veću platu.

Razvoj lokalne zajednice

Kompanija  je zarad definisanja jasnog načina komunikacije i razmene informacija sa društvenom zajednicom osnivala radnu grupu za koordinaciju odnosa sa lokalnim zajednicama na teritoriji grada Bora.

Očekujemo kontakt sa lokalnom zajednicom kako bi se identifikovale njene potrebe i problemi. Pozdravljamo održivu i konstruktivnu saradnju sa domaćim vladama, autohtonim grupama, nevladinim organizacijama i pojedincima.

Kompanija čvrsto veruje da će grad Bor, zajedničkim naporima, u bliskoj budućnosti postati druga najveća baza industrije bakra u Evropi i da će doprineti većem bogatstvu lokalnih sredina u kojima posluje.

Angažovanje zainteresovanih strana

U nadi da će podstaći ekonomiju i zapošljavanje, Serbia Zijin Copper je sa brojnim lokalnim kompanijama ugovorila poslovnu saradnju u oblasti inženjerskog projektovanja, građevinarstva, tehničkih usluga, pa tako više od polovine stanovništva u Boru i Majdanpeku ima direktnu ili indirektnu korist od kompanije. Kompanija nastoji da otvori što više radnih mesta za lokalno stanovništvo i izgradi lokalni lanac snabdevanja kako bi postigla zajednički razvoj sa lokalnim zajednicama na čijim teritorijama posluje.

Stručno osposobljavanje

U Serbia Zijin Copper razumemo vrednost obrazovnih mogućnosti u lokalnim zajednicama. Kompanija obezbeđuje odličnu platformu za razvoj izvrsnim stručnim kadrovima i talentovanim studentima iz oblasti menadžmenta. Apsolventima Tehničkog fakulteta u Boru uručila je ugovore o stručnoj praksi koji važe do njihovog diplomiranja i podrazumevaju pet sati rada u Kompaniji, dva sata učenja kineskog jezika, ali i novčanu mesečnu naknadu.