Social Responsibility

In Serbia Zijin Copper, we are committed to the responsible management of our mines. Our priority is to maintain harmonious relations with the local community, while reducing the impact on the environment. By supporting our commitment to responsibility, we protect our license to operate so that we can...

--->>>

Društvena odgovornost

U Serbia Zijin Copper smo posvećeni odgovornom upravljanju našim rudnicima. Prioritet nam je održavanje skladnih odnosa sa lokalnom zajednicom, uz istovremeno smanjenje uticaja na životnu sredinu. Podržavajući našu posvećenost odgovornosti, štitimo svoju dozvolu za rad tako da možemo nastaviti sa stvaranjem bogatstva za naše zaposlene, zajednicu naših domaćina...

--->>>

Health & Safety

Serbia Zijin Copper is committed to building a safety culture to achieve a zero incident in the working environment. The safety of our people is a priority that can never be compromised and we believe that accidents at work can be prevented...

--->>>

Zdravlje i bezbednost

Serbia Zijin Copper je posvećen izgradnji bezbednosne kulture kako bi se postigao nulti incident u radnom okruženju. Bezbednost naših ljudi je prioritet koji nikada ne može biti kompromitovan i verujemo da se nesreće na radu mogu sprečiti...

--->>>

Environment

Serbia Zijin Copper is committed to reducing the unfavorable environmental impact in order to preserve the valuable resources and keep the work permit. Through innovative technology and education, we save the energy and protect the environment. We invest in research and development of various technologies and apply standardized management...

--->>>

Životna sredina

Serbia Zijin Copper je posvećen smanjenju nepovoljnog uticaja na životnu sredinu kako bismo sačuvali dragocene resurse i zadržali dozvolu za rad. Kroz inovativnu tehnologiju i obrazovanje štedimo energiju i čuvamo životnu sredinu...

--->>>