RBM

Serbia Zijin Copper Ogranak RBM

Rudnik bakra Majdanpek bavi se iskopavanjem i flotacijskom preradom rude na području opštine Majdanpek. U njegovom sastavu posluju površinski kopovi „Južni revir“ i „Severni revir“ i jedan pogon za pripremu mineralnih sirovina (Flotacija), gde se ruda prerađuje i nakon toga transportuje do Bora na dalje procesiranje.

Čine ga sledeće celine:

  • Površinski kop „Južni revir“
  • Površinski kop „Severni revir“
  • Flotacija Majdanpek
  • image
  • image
  • image
  • image
  • image

Pripadamo velikoj porodici Zijin koja se rudarstvom i metalurgijom bavi
od 1993. godine

ZIJIN MINING