rbb

Serbia Zijin Copper Ogranak RBB

U sastavu Rudnika bakra Bor posluju dva rudnika bakra sa površinskom eksploatacijom (ležišta „Veliki Krivelj“ i „Cerovo“), jedan sa podzemnom eksploatacijom (rudnik „Jama“), dva pogona za pripremu mineralnih sirovina (flotacije u Krivelju i Boru), jedan rudnik nemetala (površinski kop i Fabrika kreča u Zagrađu) i pogon Istražnih radova.

Čine ga sledeće celine:

 • Rudnik bakra Veliki Krivelj
 • Flotacija Veliki Krivelj
 • Rudnik bakra Jama
 • Flotacija Bor
 • Jama – Borska Reka
 • Rudnik bakra Cerovo
 • Kriveljski kamenolom
 • Fabrika kreča Zagrađe
 • image
 • image
 • image
 • image
 • image

Pripadamo velikoj porodici Zijin koja se rudarstvom i metalurgijom bavi
od 1993. godine

ZIJIN MINING