Naša osnovna delatnost je eksploatacija i prerada rude bakra, proizvodnja katodnog bakra, zlata i srebra, sumporne kiseline, bakar II sulfat – pentahidrata, selena, platine i paladijuma.