Politika IMS

Politika ISMS

Politika kvaliteta SA8000

Pripadamo velikoj porodici Zijin koja se rudarstvom i metalurgijom bavi

od 1993. godine

37
PRIHOD U 2021 (u milijardama USD)
15
BROJ ZEMALJA U KOJIMA POSLUJEMO
43876
BROJ ZAPOSLENIH