Znatno povoljnija ekološka slika grada

Kompanija je uložila mnogo napora i velika finansijska sredstva da učini neverovatne promene u oblasti rudarenja i one su danas vidljive „golim“ okom. Samo onaj ko ne želi da ih vidi, može da govori da se stvari u Boru ne menjaju na bolje, izjavio gradonačelnik Bora. – Zijin je u tehničku rekonstrukciju nekadašnjeg RTB-a Bor dosad uložio skoro 900 miliona američkih dolara, u ekologiju 143 miliona dolara, a u društveno odgovorno poslovanje 311 miliona dolara. Posao u Serbia Zijin Copper dobilo je više od 2.000 mladih ljudi, pa je kompanija postala važan deo Bora i stub razvoja ekonomije u gradu, rekao Huang Zhaoyu
BOR
. – U Boru je odnos rudarstva i ekologije oduvek bio pod znakom pitanja, a veza to dvoje – teška. Dolaskom Zijina, međutim, stvari su počele da se menjaju, pa se grade zeleni rudnici i novi pogoni, povećava se proizvodnja a smanjuju zagađenje i dani sa prekoračenjem emisije sumpor-dioksida. Zbog toga sam siguran, kada kroz godinu-dve Serbia Zijin Copper završi izgradnju svih postrojenja, da će rudnici ove kompanije, poput „Čukaru Peki“, takođe biti zeleni. Ovo je, pored ostalog, novinarima rekao gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić, na konferenciji za medije upriličenoj 6. novembra u Gradskoj upravi.
Direktor ljudskih resursa u Serbia Zijin Copper Huang Zhaoyu istakao je da je Zijin u tehničku rekonstrukciju nekadašnjeg RTB-a Bor dosad uložio skoro 900 miliona američkih dolara.
U društveno odgovorno poslovanje dodatno smo investirali 311 miliona dolara. Za poreske obaveze izdvojeno je 48,43 miliona, a za donacije 1,8 miliona dolara. Posao je dosad dobilo više od 2.000 mladih ljudi, pa smo tako u najvećoj meri rešili i problem nezaposlenosti u gradu. Serbia Zijin Copper postala je važan deo Bora i stub razvoja ekonomije u gradu – podvukao je Zhaoyu.
Rukovodilac Sektora zaštite životne sredine u Serbia Zijin Copper Mirjana Marić istakla je da je kineska kompanija u prethodne dve i po godine u ekologiju uložila 143 miliona dolara.
Analiza životne sredine u Boru i Majdanpeku, koja je urađena kako bi se pre potpisivanja Sporazuma o strateškoj saradnji Zijin Mining Grupe i Vlade Srbije utvrdilo zatečeno stanje u ovoj oblasti, nedvosmisleno je pokazala da u RTB-u Bor postoje problemi sa emisijom gasova i prašine, kao i sa otpadnim vodama. Za sanaciju tih problema ranije nije bilo para, pa je Zijin najpre izradio investicione planove i projekte, a sada ih realizuje jedan po jedan. Tako je u okviru projekta rekonstrukcije i povećanja kapaciteta Topionice izgrađeno novo postrojenje za tretman otpadnih gasova, kao i sistem za usmeravanje fugitivnih gasova. U Topionici je u toku i montaža elektrostatičkog filtera, u Elektrolizi je investirano u postrojenje za tretman otpadnih voda i izdvajanje bakra, a u Sumpornoj u postrojenje za tretman kiselih i otpadnih voda. U Majdanpeku, „Velikom Krivelju“ i „Kriveljskom kamenolomu“ su na postrojenjima za drobljenje i mlevenje rude instalirani uređaji za smanjenje emisije prašine, a za sve rudnike nabavljeni su i sistemi za stabilizaciju prašine – rekla je, pored ostalog, Mirjana Marić.
O važnosti saradnje Serbia Zijin Copper sa lokalnom samoupravom Bora ne govore samo značajna ulaganja kineske kompanije u projekte koji će promeniti ekološku sliku grada, već i ostale investicije koje gradu obezbeđuju ubrzani razvoj, rekao je Aleksandar Milikić.
Kompanija je uložila mnogo napora i velika finansijska sredstva da učini neverovatne promene u oblasti rudarenja i one su danas vidljive „golim“ okom. Samo onaj ko ne želi da ih vidi, može da govori da se stvari u Boru ne menjaju na bolje. Jedan od pokazatelja tih promena nalazi se u evidenciji Nacionalne službe zapošljavanja. Podaci iz 2018. govore da je tada u Boru bilo oko 6.500 nezaposlenih, a sada ih je 3.500. To znači da je za nepune tri godine zaposleno oko 3.000 ljudi, direktno u Zijinu i indirektno kod raznih podizvođača kineske kompanije. Podatak o zaradama takođe je jedan od pokazatelja boljeg života u Boru. Prosečna plata u RTB-u je 2018. vredela 68.160 dinara, dok danas vredi 98.250 dinara. Sa druge strane, prosek zarada u Boru je te 2018. bio oko 53, a danas je 74,5 hiljada dinara. To znači da Borani, posle Starog Grada i Palilule u Beogradu, imaju najveću prosečnu platu u Republici, a siguran sam da ćemo posle Nove godine prestići i te dve beogradske opštine, zahvaljujući Zijinu i ostalima koji prate razvoj i poslovanje ove kompanije – kazao je gradonačelnik Bora.
Aleksandar Milikić dodao je i da je gradska „kasa“ 2018. godine bila teška 1,8 milijardi dinara, a da ove budžet vredi tri milijarde dinara. – Projekcije za 2022. godinu govore da će budžet grada tada vredeti najmanje četiri milijarde dinara, a to će nam omogućiti da završimo sve započete poslove. U prethodne četiri godine asfaltirali smo iz budžeta 77 kilometara puteva, što nijedna lokalna samouprava u Srbiji nije uradila. Tome treba dodati i 47 kilometara vodovoda, a u tome nam je pomogla i kompanija Serbia Zijin Mining, koja je u Metovnici finansirala izgradnju 12 kilometara vodovoda – rekao je gradonačelnik Bora i podvukao da će 2022. biti godina ozbiljnog razvoja grada.